Vakuuttaminen

Vakuuttamisen perusteisiin kuuluu, että jokainen vastaa omaisuudestaan ja vakuuttaa sen niin halutessaan. Jokainen vuokralainen on siis vastuussa vuokraamassaan tilassa olevasta omaisuudesta. Suosittelemme, että vuokralainen tarkistaa oman vakuutusturvansa voimassaolon omasta vakuutusyhtiöstään.

YVV on vakuuttanut kiinteistöt. Lisävakuutuksena YVV:llä on kiinteistönomistajan vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Kiinteistön vakuutus kattaa vain kiinteistölle aiheutuneet vahingot, vastuuvakuutus taas ne vahingot, joista kiinteistönomistaja on voimassaolevan oikeuden mukaan vastuussa.