Lämpimät varastotilat

Varastot ovat lämpimiä kuivatiloja, joiden tarkoituksena on tavaroiden säilyttäminen ja varastointi.